وارد کردن داده‌ها در برنامه SPSS
محاسبه فراواني‌هاي داده‌ها
محاسبه آلفاي کرونباخ در SPSS
 آزمون t مستقل (Independent samples t-test)
آزمون t زوجي (Paired samples t-test)
آزمون t تک‌نمونه (One sample t-test)
آزمون تحليل واريانس (Analysis of variance : ANOVA)
روش تحليل عاملي (Factor Analysis)
تحليل عامل با استفاده از نرم افزار SPSS
 آزمون استقلال خي-دو (χ۲)
آزمون نيکوئي برازش خي-دو (χ۲)

 ضريب همبستگي پيرسون
ضريب همبستگي اسپيرمن
ضريب همبستگي کندال

رگرسیونهای تک متغیره و چند متغیره

رگرسیونهای لاجیت و پروبیت

سنجش روایی و پایایی گویه ها و پرسش نامه

خوشه بندی

 

 آزمون‌هاي ناپارامتريک
آزمون فريدمن
آزمون همبستگي کندال(Kendall’s coefficient of concordance)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − 3 =